Poziomy sygnałów - Serwis Cb radio i elektronika

Poziomy sygnałów

Wartościom skali S jest przyporządkowane odpowiednie napięcie na obciążeniu odbiornika ( 50 Ohm)

W tabeli przedstawiono  pozimy  napięć w.cz.  w antenie i odpowiadające im : poziom w dB i skali S

Skala                S Mikrovolty         uV Decybele   dB
0 0,1 0
1 0,2 6
2 0,4 12
3 0,8 18
4 1,6 24
5 3,2 30
6 6,4 36
7 12,8 42
8 25 46
9 50 54
9 + 6 dB 100 60
9 + 12dB 200 66
9 + 18dB 400 72
9 + 24 dB 800 78
9 + 30 dB 1600 84